MEB Invest

MEB Invest har verksamhet bestående av investeringar i företag, hyresfastigheter, skogsfastigheter och värdepapper samt förvaltning av dessa.